Tohoku Omiyage List

Akasaka-Mochi (12 packs) *Walnut

Akasaka-Mochi

Akasaka-Mochi Package

Kuri-Manju (10 packs) *Chestnut

Assorted-Manju

(Akasaka-Mochi, Kuri-Manju)

Assorted-Manju Package

Shingen-Mochi

Shingen-Mochi Package

Konbu (7.4 ounce)

Nishime Konbu (7.4 ounce)

Jaga Pokkuru Potato Snack

(10 packs)

Soft Scallops (1.6 ounce)

Mt. Fuji Shizuoka Green Tea

(3.5 ounce)

Ajitsuke-Nori (500 sheets)

Sushi-Nori (100 sheets)

Shiso Umeboshi (24 pieces)

Dried Umeboshi (5.6 ounce)

Dried Apricot (15 pieces)

Wasabi Nori *Contains Shrimp

(8 sheets × 4packs)

Abalones (0.8 pound)

Wafer Chocolate Hokkaido

(12 pieces)

Shiroi Koibito Cookie

(9 pieces)

Shiroi Koibito Cookie Package

Pumpkin Seed Cookie

(9 pieces)

Miyabi Bread *Danish bread

(10in.×4in.×5in.)

Box for Miyabi Bread

(2 breads / 1box)